Hedensted Provsti: Oversigt over gudstjenester den 9/6
Provstikontoret
Hedensted Valgmenighed Ingen info
Tørring Ingen info
Hammer Ingen info
Åle Ingen info
Linnerup Ingen info
Hvirring Ingen info
Hornborg Ingen info
Korning Ingen info
Uldum Ingen info
Langskov Ingen info
Sindbjerg Ingen info
Øster Snede Ingen info
Løsning Ingen info
Hedensted Ingen info
Ølsted Ingen info
Daugaard Ingen info
Ørum Ingen info
Stenderup Ingen info
Bjerre Ingen info
Store Dalby Ingen info
Urlev Ingen info
Hornum Ingen info
Stouby Ingen info
Barrit Ingen info
Vrigsted Ingen info
Klakring Ingen info
Juelsminde Ingen info
Nebsager Ingen info
Klejs Ingen info
Rårup Ingen info
As Ingen info
Skjold Ingen info
Glud Ingen info
Hjarnø Ingen info
Se hele gudstjenesteplanen for en kirke
ved at klikke på det røde felt
Nyt fra provstiet  
Hedensted Provsti  
 
Provstiets kontor ligger i Hedensted Kirkecenter.  
 
Kirkegade 15  
8722 Hedensted  
Tlf 75 80 03 65  
E-mail hedensted.provsti@km.dk  
 
 
Tørring Kirke  
 
Kirken er en romansk middelalderkirke, hvor mange flotte kalkmalerier fra 1400-tallet er bevaret - bl.a. Kristus som smertensmanden, Maria med de syv sværd og hudflettelsen. Det usædvanlige tårn er fra 1752. Der er en romansk granitdøbefond og en prædikestol med lydhimmel fra 1625. Kirken er udvidet flere gange - senest med sideskib i 1916 og præsteværelse i 1965. I 2008 bygges vindfang på sideskibet til en mere handicap-venlig indgang. Kirken er senest restaureret i 2007 med bl.a. nye bænkefarver og afrensning af kalkmalerierne.  
www.toerring-sogn.dk  
Hammer Kirke  
 
Kirken er en lille, hyggelig, romansk middelalderkirke, der er forlænget omkring 1500 og har fået våbenhus i 1800-tallet.  
Kirken har intet tårn, men klokkestabel ved vestgavlen.  
Der er en romansk granit døbefont og fra den gamle, sengotiske altertavle, er bevaret 3 figurer af Marie Magdalene, Barbara og Jomfru Maria. Kirken er restaureret i 1999  
www.hammersogn.dk  
Åle Kirke  
 
Kirken er en stor, romansk middelalderkirke med et tårn bygget på så sent som 1934. Der er kalkmalerier fra omkring 1500 med bl.a. lidelseshistorien.  
Der er romansk granitdøbefont, og prædikestolen med lydhimmel er fra omkring 1700.  
Kirken er restaureret i 1973  
www.aalelinnerup-kirker.dk/  
Linnerup Kirke  
 
Kirken er i sin nuværende udgave fra 1866 - der var tidligere en romansk kirke på stedet, hvorfra materialerne til genopbygningen af kirken blev taget - bl.a. er der bevaret et sengotisk kalkmaleri i korets hvælv. Kirken har et nyere kalkmaleri fra 1924 af Joakim Skovgaard: 'Som hjorten skriger...'. Der er en romansk granitdøbefont og en prædiskestol fra omkring 1600  
www.aalelinnerup-kirker.dk/  
Hvirring Kirke  
 
Kirken er en romansk middelalderkirke, hvor tårnet er bygget på omkring 1500 og våbenhuset omkring 1600. Kirken har bevaret begge de middelalderlige indgange (til hhv. mænd og kvinder), ligesom der også er bevaret nogle af de oprindelige rundbuede romanske vinduer. Prædikestolen er fra omkring 1500, og der er også en romansk granitdøbefont. Ved alteret er der et vægmaleri af Joakim Skovgaard: "De dødes opstandelse" fra 1919.  
www.hvirringkirke.dk/  
 
Hornborg Kirke  
 
Kirken er en romansk middelalderkirke med senere udvidelser - bl.a. våbenhus fra omkring 1500 og tårnet, der først er kommet til i 1931. Klokken er fra omkring 1100 og dermed blandt landets ældste. Kirkens bjælkeloft er synligt efter restaurering i 1968. Der er romansk granitdøbefont.  
www.hvirringkirke.dk/  
Korning Kirke  
 
Det er en romansk middelalderkirke med et usædvanligt tårn. Selve tårnet er fra omkring 1500, mens løgkuplen er kommet til omkring 1750. Prædikestolen er fra 1625 og der er bevaret en skriftestol fra 1656 og gitter til koret fra 1704. Altertavlen er en renæssancetavle, der er ændret i 1756 med rokoko-vinger og maleri af korfæstelsen.  
Senest restaureret 1989  
www.losnkornsogn.dk  
Uldum Kirke  
 
Den nuværende kirke er fra 1883 i nygotisk stil og erstattede en romansk kirke. Med fra den oprindelige kirke tog man bl.a. en romansk granitdøbefont samt en prædikestol fra sidst i 1600-tallet. Altertavlen er fra kirkens bygning.  
 
www.langskovkirke.dk/  
Sindbjerg Kirke  
 
Kirken er en romansk middelalderkirke med kalkmalerier helt tilbage fra 1100-tallet, der bl.a. viser dommedag, jomfru Maria og Kristus med kvinden, der var grebet i hor. Prædikestolen er fra 1599 og der er romansk granitdøbefont. Tårnet er først bygget på i 1885. Den nuværende altertavle er fra 1868, men der er bevaret flere figurer fra den tidligere tavle fra omkring 1500. Kirken er restaureret i 2002.  
www.grejskirke.dk/  
Grejs  
 
Kirken er fra 1882 i nygotisk stil og afløste en tidligere kirke i frådsten. Der er en prædikestol fra 1625 og en romansk granitdøbefont med hoveder og løv. Den nuværende altertavle er stykket sammen af dele fra sengotisk altertavle i 1953 og står ovenpå alterbordet fra den tidligere kirke. Kirken er restaureret 2001.  
Efter kommunalreformen kom Grejs med i Vejle Provsti, men er stadig i pastoratsfællesskab med Sindbjerg.  
www.grejskirke.dk/  
Langskov Kirke  
 
Kirken er fra 1880, hvor den afløste en ældre kirke. Der blev medtaget en del inventar fra den oprindelige kirke - bl.a. en romansk granitdøbefont med løver og liljer og altertavle fra sidst i 1500-tallet med maleri fra 1868. Den tidligere altertavle fra 1520'erne med udskårne figurer er ophængt i kirken.  
www.langskovkirke.dk/  
Løsning Kirke  
 
Løsnings nye kirke blev indviet i 2008  
www.losnkornsogn.dk  
Øster Snede Kirke  
 
Kor og skib er fra den oprindelige romanske middelalderkirke, mens tårn, våbenhus og kapel er bygget til omkring 1500. Fra samme tid er et kalkmaleri af Samson. Altertavlen er også fra o. 1500, men blev ændret i 1935. Prædikestolen med lydhimmel er fra 1641.  
Kirken blev restaureret i 2004.  
 
www.sogn.dk/oestersnede/  
Hedensted Kirke  
 
Romansk middelalderkirke hvor tårn og våbenhus er føjet til omkring 1500. Kirken er udvidet i flere omgange, senest med en større tilbygning i 2002. I kirken er der kalkmalerier fra 1500-tallet. Den store altertavle fra 1606 placeres andetsteds i kirken, så kalkmaleriet i kirkens kor træder frem bag alteret. Prædikestolen er fra 1608. Døbefonten er romansk. Udvendigt er der flere specielle stenfigurer i muren.  
Kirken er lukket det meste af 2008 pga restaurering.  
www.hedenstedkirke.dk/  
Ørum Kirke  
 
Kirken er en romansk middelalderkirke med et senere våbenhus. Der er sengotiske kalkmalerier med bl.a. korsfæstelsesscene, Adam og Eva efter uddrivelsen og Maria siddende med den døde Kristus. Altertavlen er fra 1939 af Joakim Skovgaard, mens døbefonten er romansk af granit. Restaureret i 1993.  
www.daugaard8721.dk/p25.asp  
Daugaard Kirke  
 
Kirken er romansk middelalderkirke med senere udvidelser fra omkring 1500 i form af tårn og våbenhus. Der er rester af kalkmalerier fra omkring 1200. Døbefonten er romansk granit med løver. Prædikestolen er fra omkring 1600 med en lidt yngre lydhimmel.  
www.daugaard8721.dk/p24.asp  
Stenderup Kirke  
 
Romansk middelalderkirke med tårn fra omkring 1500. Våbenhuset blev tilføjet ved en restaurering i 1865. Granitdøbefonten er romansk og udsmykket med bl.a. engle, der kæmper med drager og løver. Prædikestolen er fra 1610. Det middelalderlige kalkmaleri i koret blev restaureret i 2000. Man kan stadig se spor af de to oprindelige, men nu tilmurede, indgange.  
 
www.stenderupkirke.dk/  
Bjerre Kirke  
 
Kirken er en romansk middelalderkirke med tilbygninger fra omkring 1500: Tårn og våbenhus. Den romanske granitdøbefont er udsmykket med løver og en drage. Prædikestolen er fra begyndelsen af 1600-tallet med fontehimmel fra omkring 1700. Den er samtidig med kor-skranken, der er dekoreret med to sengotiske figurer af Jomfru Maria og Skt. Laurentius.  
Senest restaureret i 2000, hvor der blev fundet kalkmalerier.  
www.sogn.dk/bjerre/  
Store Dalby Kirke  
 
Kernen er en romansk middelalderkirke, der blev stærk ombygget og bl.a. skalmuret i 1868. Den sydlandsk udseende klokkekam kom til i 1936. Prædikestolen er fra ca 1575 og altertavlen fra omkring 1600. Altertavlen blev i 1993 forsynet med et maleri af Ernst Trier: Vandringen på Søen, malet i 1960. Desuden er der et gravminde af træ (gravtræ) fra 1600-tallet. Restaureret i 1993.  
www.hedenstedkirke.dk/  
Urlev Kirke  
 
Selve kirken er en romansk middelalderkirke, mens det kombinerede tårn og våbenhus er bygget på kirkens side i 1942. Døbefonten er fra ca 1300 og der er en renæssancealtertavle fra 1610, der er forsynet med et maleri af korsfæstelsen fra 1757. Prædikestolen er fra 1656. I korets hvælv er der ornamenter.  
www.daugaard8721.dk/p26.asp  
Hornum Kirke  
 
Kirkens kerne er en romansk middelalderkirke, der senere er forlænget og har fået våbenhus omkring 1500. Kirkeklokken er en af landets ældste og fra 1100-tallet. I 1968 blev bjælkeloftet frilagt. Kirken har en romansk granitdøbefont.  
 
 
 
Stouby Kirke  
 
Den oprindelige romanske kirke blev omkring 1400 ombygget i gotisk stil. Tårnet er bygget til senere, og det nuværende våbenhus er fra 1931. I koret er der glasmalerier udført i 1952 af Kræsten Iversen. Den romanske granitdøbefont er bl.a. udsmykket med englen Mikael, der kæmper mod udyr. Prædikestolen er fra 1640 og altertavlen fra 1731.  
Restaureret i 1997  
Barrit Kirke  
 
Kirkens nygotiske udseende skyldes en omfattende restaurering i 1879 hvorfra den røde skalmur stammer, men kernen er middelalderlig. Over indgangsdøren er der et velbevaret tympanon, og der er et kapel for slægten Reetz med otte kister. Døbefonten er en romansk granitdøbefont og altertavlen har et maleri fra 1731 af Jens Thrane.  
Restaureret i 1972  
 
www.barrit-vrigstedkirker.dk  
 
 
Vrigsted Kirke  
 
Kirken er meget tidlig (begyndelsen af 1100-tallet) og den oprindelige form er usædvanlig velbevaret - kun våbenhuset er kommet til senere (i 1876). Der er bevaret et enkelt oprindeligt romansk vindue, mens der er spor efter andre og af kvindedøren i murværket. Det rundbuede hvælv i apsis og korbue er bevaret. Omkring 1500 er der indbygget hvælv i kirkerummet. Kirken er restaureret i 2001, og står nu indvendigt med helt rå mure og en unik stemning.  
 
www.barrit-vrigstedkirker.dk  
Klakring Kirke  
 
Af den oprindelige romanske middelalderkirke er kun bevaret lidt af soklen. Kirken blev kraftigt ombygget i 1860'erne, og der kom et lille tårn og våbenhus på. Døbefonten er romansk granit og prædikestolen er fra 1625.  
Juelsminde Kirke  
 
Kirken blev opført i 1913 som en gave fra godsejerne på Palsgård. Inventaret er i 'skønvirke-stil'. Døbefont af klæbersten udført af Hans Jørgen Larsen. Malede glasvinduer af Arild Rosenkrantz. Restaureret i 2007.  
Nebsager Kirke  
 
Kirken er en romansk middelalderkirke. Våbenhuset blev tilføjet i 1869. Der er en romansk granitdøbefont med løver og prædikestolen er fra 1619. Alterbilledet er fra 1975 (indsat 1999) af Sven Havsteen-Mikkelsen: 'Kristi nedtagelse fra korset'. Kirken er restaureret i 1999.  
Klejs Kirke  
 
Kirken er bygget 1909. Inventaret der bl.a. omfatter er granitdøbefont er fra kirkens bygning.  
Restaureret i 1995  
 
www.rsk-kirker.dk/  
Rårup Kirke  
 
Kirken er en romansk middelalderkirke. Våbenhuset er kommet til omkring 1500, og der er et gravkapel fra omkring 1620. Tårnet er først tilføjet i 1943. På dele af soklen og i korbuen er der ornamenteret med tovsnoning. Døbefonten er romansk i granit med løver. Prædikestol og altertavle er fra 1602.  
 
www.rsk-kirker.dk/  
As Kirke  
 
Kirken er en romansk middelalderkirke med senere udvidelser fra omkring 1500 i form af forlængelse, våbenhus og tårn.  
Kirken er kraftigt restaureret udvendigt omkring 1780 og indvendigt i 1904. Der er brudstykker af kalkmalerier fra bl.a. Æsops fabler fra 1514.  
Skjold Kirke  
 
Oprindeligt er kirken en romansk middelalderkirke, hvis udseende er noget påvirket af en ombygning i 1863, hvor bl.a. våbenhuset tilføjedes. Døbefonten er romansk granit med løver og tovsnoning. Prædikestolen er fra 1863, altertavlen fra 1942 og lokkestablen er fra 1975. Restaureret i 1988.  
 
www.rsk-kirker.dk/  
Glud kirke  
 
Kirken er en romansk middelalderkirke med et våbenhus fra omkring 1500. Udvendigt kan ses spor efter kvindedøren og romanske vinduer. Bjælkeloftet blev frilagt ved restaurering i 1964. Døbefonten er fra 1702, altertavlen fra 1654 og prædikestolen fra 1637.  
 
 
Hjarnø Kirke  
 
Kirken er bygget omkring 1500 - men der har formentlig tidligere stået en anden kirke på stedet. Kirken brændte i 1804 hvorefter der blev tilføjet vinduer i sydsiden. Det lille tårn kom på i 1877. Der er en døbefont i romansk granit. Altertavlen er fra 1805.  
Ølsted Kirke  
 
Kirken er en romansk middelalderkirke. Tårnet er fra 1500-tallet, og i 1740'erne forsynet med den karakteristiske løgkuppel. Der er rester af senmiddelalderlige kalkmalerier med bl.a. biskop Nicolaus af Myra (Julemanden) og Jesus som 12-årig. Prædikestolen er fra starten af 1600-tallet, mens altertavlen oprindeligt er fra renæssancen, men forsynet med rokoko-vinger i 1746 og maleri i 1898. Restaureret 1996  
www.oelstedkirke.dk/  


NCON Inet3 4.12